logo

Darko Štefanec

Ilustrator, crtač karata, urednik
Rođen 1960 godine u Zagrebu.
Radeći kao grafički dizajner tijekom ’80-tih uočio nedostatak ilustriranih zemljopisnih karata i stoga, uz veliku pomoć supruge Đurđe, osnovao STEF d.o.o, izdavačko poduzeće i studio za izradu panoramskih karata. Za proslavu 900 godišnjice Zagreba 1994 godine izradio seriju od sedam panoramskih prikaza Zagreba i nekoliko turističkih brošura koje su doživjele veliki uspjeh i ostale, uz dopune, u upotrebi do danas. Slijede panoramska turistička karta Republike Hrvatske za potrebe Hrvatske turističke zajednice, panoramska karta svetišta u Međugorju, karta Korčula, karta Lika, karta Hercegovina… Uslijedila su putovanja na različite turističke destinacije u Hrvatskoj i svijetu, posjeti sajmovima turizma i kolegama turističkim kartografima u Europi kako bi se usavršila tehnika rada u toj zanimljivoj djelatnosti.
Do danas radio s kolegama i suradnicima na preko 80 projekata turističkih karata i prospekata…i novih dvije, tri godišnje.