logo

Panoramske karte

Panoramske i slikovne karte izrađujemo slikarskim tehnikama crteža i koloriranja u rasterskim programima za crtanje. Realističnim crtanjem nastoji se postići dojam fotografije iz zraka. Posebno se crta reljefni izgled krajolika iz odabranog kuta gledanja a posebno se crtaju modeli-ikone karakterističnih objekata koji se zajedno s nazivima i ostalim simbolima prilagođavaju formatu reprodukcije. Kao podloga za izradu reljefa terena koristi se topografska karta od 1: 5 000 do 1: 25 000, raspoloživi avionski i satelitski snimci te podaci prikupljeni prilikom detaljnog obilaska terena.
Budući da panoramski pogled svoju atraktivnost postiže odabranim kutom gledanja i preuveličavanjem odabranih detalja često nije moguće poštivati uobičajenu kartografsku orijentaciju u smjeru sjever-jug i jedinstveno mjerilo.

Gornji grad - Zagreb
Gornji-grad-640-px
Hercegovina
Hercegovina-640-px
Međugorje
Medjugorje-640-px
Novi dvori - Zaprešić
Novi-Dvori---640-px
Pelješac
Peljesac-640-px
Plitvička jezera
Plitvicka-jezera-640-px
Sljeme SKI
Sljeme-Ski-640-px
Šibensko Kninska županija
Sibenska-640-px
Zagreb Centar panorama
Zagreb-Centar-Panorama-640-px
Zagreb panorama
Zagreb-Panorama-640-px
Župa Dubrovačka
Zupa-Dubrovacka-640-px